Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1883 Stala, Stala kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ombyggd och utökad 1974 Stala, Stala kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Stala, Stala kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Stala, Stala kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Gedakt 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
II C - g3
Fugara 8'
Rörflöjt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sesquialtera II 
Scharf II 
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1883
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Vet ej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: