Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1911 Rönnäng, Rönnängs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Utökad 1953 Rönnäng, Rönnängs kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Ny orgel, med äldre material 1985 Rönnäng, Rönnängs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Rönnäng, Rönnängs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Rönnäng, Rönnängs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Flautino 2'
Mixtur II 
 
Manual II C - g3
Fugara 8'
Gedakt 8'
Hålflöjt 4'
Principal 2'
Sesquialtera II 
Skalmeja 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Flöjtbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: Tre normalkoppel som haktrampor [I/P II/P II/I]
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1911
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: