Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1967 Bleket, Blekets kapell Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Bleket, Blekets kapell Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bleket, Blekets kapell
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedakt 8'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Principal 2'
Mixtur 2 ch
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 5
Typ av pedal: Bihängd
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: