Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1982 Skärhamn, Skärhamns kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Skärhamn, Skärhamns kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Skärhamn, Skärhamns kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Mixtur IV 
Skalmeja 8'
 
SV C - g3
Gedakt 8'
Koppelflöjt 4'
Flautino 2'
Sesquialtera II 
 
Ped. C - f1
Ged.pommer 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I
Tillbehör: Tremulant
Antal ljudande stämmor: 9
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Antal bälgar: 2


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät: Inga
Antikvarisk bedömning/att tänka på: