Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1879 Stenkyrka, Stenkyrka kyrka Lundahl, Anders Victor ( 1846-10-21 - 1903-03-21)
Ny orgel (ej belagt) 1922 Stenkyrka, Stenkyrka kyrka Furtwängler & Hammer, ( 1883 - 1937)
Ny orgel, äldre material? 1962 Stenkyrka, Stenkyrka kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Stenkyrka, Stenkyrka kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Stenkyrka, Stenkyrka kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - f3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Gemshorn 2'
Kornett 3 ch
Mixtur 4 ch
Trumpet 8'
 
BV C - f3
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Scharf 2 ch
Regal 8'
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
Kvintadena 2'
Fagott 16'
Skalmeja 4'
 
Koppel & kombinationer info: HV+BV, P+HV, P+BV
Antal ljudande stämmor: 20
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Info bälgar/luftsystem: regulatorbälg svällverket
Övrig info:


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: