Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1862 Härryda, Härryda kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? ca 1906 Härryda, Härryda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1959 Härryda, Härryda kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Härryda, Härryda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Härryda, Härryda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk Man I C - f3
Trägedakt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 3 chor ca 1906
Regal 8'
 
Öververk Man.II C - f3
Rörflöjt 8'
Spetsflöjt 4'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Sesquialtera 2 chor
Scharf 2 chor
Svällare
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
Principal 8'
Blockflöjt 4'
 
Koppel & kombinationer info: II/I I/P II/P
Antal ljudande stämmor: 15
Typ av pedal: Självständig
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Mixtur 3 chor från ca 1906
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: