Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1969 Mölndal, Toltorpskyrkan Persson, Anders ( 1964 - 1985)
Inventering 2006 - 2008 Mölndal, Toltorpskyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Mölndal, Toltorpskyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - g3
Gedackt 8' B/D
Principal 4' B/D
Rörflöjt 4' B/D
Waldflöjt 2' B/D
Scharf III 
Krumhorn 8' B/D
 
Ped. C - e1
Subbas 16'
Koppelflöjt 4'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Antikvarisk bedömning/att tänka på: