Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1827 Mölndal, Fässbergs kyrka Söderling, Mårten Bernhard ( 1768 - 1836-10-03)
Ny orgel, äldre material? 1887 Mölndal, Fässbergs kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, med äldre material 1973 Mölndal, Fässbergs kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Mölndal, Fässbergs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Mölndal, Fässbergs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV II C - g3
Gedackt 16 
Principal
Dubbelflöjt
Oktava
Traversflöjt
Oktava
Kornett III-V 
Mixtur
Trumpet
 
SV III C - g3
Rörflöjt
Fugara
Spetsflöjt
Nasard 2 2/3 
Principal
Ters 1 3/5 
Mixtur IV 
Piccolo
Fagott 16 
Oboe
Tremulant
Svällare
 
RP I C - g3
Kvintadena
Trägedackt
Rörflöjt
Principal
Waldflöjt
Larigot 1 1/3 
Krumhorn
Scharf III 
Tremulant
 
Pedal C - f1
Principal 16 
Subbas 16 
Oktava
Borduna
Koralbas
Nachthorn
Mixtur IV 
Skalmeja
Basun 16 
 
Koppel & kombinationer info: SV/HV, RP/HV, SV/P, HV/P, RP/P. Tre fria kombinationer, Tutti. För ped, ytterligare två fria och två fasta kombinationer.
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 36
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1887
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk
Antal bälgar: 6


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: