Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1638 Tranemo, Tranemo kyrka Anonymous, ( - )
Utökad 1702 Tranemo, Tranemo kyrka Anonymous, ( - )
Utökad 1715 Tranemo, Tranemo kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel 1883 Tranemo, Tranemo kyrka Elfström, Carl (fl. 1877 - fl. 1909)
Ny orgel, äldre material? 1938 Tranemo, Tranemo kyrka Johansson, Levin ( - )
Utökad 1946 Tranemo, Tranemo kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Ny orgel 1968 Tranemo, Tranemo kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Tranemo, Tranemo kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tranemo, Tranemo kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk II C - g3
Kvintadena 16'
Principal 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Rörflöjt 8'
Traversflöjt 4'
Fugara 8'
Trumpet 8'
Mixtur IV 
Sesqualtera II 
 
Bröstverk III C - g3
Gedakt 8'
Täckflöjt 4'
Principal 2'
Oktava 1'
Cymbel II'
Svällare
 
Ryggpositiv I C - g3
Trägedakt 8'
Rörflöjt 4'
Valdflöjt 2'
Principal 4'
Nasat 1 1/3 
Scharf III 
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Nachthorn 4'
Kvintadena 2'
Mixtur III 
Fagott 16'
Trumpet 4'
 
Koppel & kombinationer info: HV/Rp, HV/SV, P/HV, P/Rp, P/SV
Antal ljudande stämmor: 31
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Antal bälgar: 5


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät: Stämd 1985 och 2002
Antikvarisk bedömning/att tänka på: