Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1857 Månstad, Månstads kyrka Rosenborg, August ( 1808-06-23 - 1873-04-25)
Ny orgel, äldre material? 1932 Månstad, Månstads kyrka Nordfors & Co Orgelbyggeri, ( 1912 - )
Inventering 2006 - 2008 Månstad, Månstads kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Månstad, Månstads kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Oktava 4'
Trumpet 8'
 
Man. II C - g3
Gedakt 8'
Voix celeste 8'
Salicional 8'
Flûte octaviante 4'
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
Violoncell 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I, 4'I, 16'II/I, Piano Forte Tutti, Aut ped omväxling
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: