Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1831 Sexdrega, Sexdrega kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1892 Sexdrega, Sexdrega kyrka Johansson, Levin ( - )
Utökad 1912 Sexdrega, Sexdrega kyrka Thorsell, Kaspar ( 1854 - 1931)
Ombyggd och utökad 1949 Sexdrega, Sexdrega kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Ny orgel 1967 Sexdrega, Sexdrega kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Sexdrega, Sexdrega kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Sexdrega, Sexdrega kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gedacktflöjt 4'
Valdflöjt 2'
Mixtur 3 ch
Dulcian 8'
 
SV II C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Sifflöjt 1'
Scharf 2 ch
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Borduna 8'
Pommer 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 2 ch
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II/Ped, II/I
Antal ljudande stämmor: 20
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1890 <--> 1899
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Fasaden gissningsvis 1890-t.
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: