Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1825 Holsljunga, Holsljunga kyrka Söderling, Mårten Bernhard ( 1768 - 1836-10-03)
Flyttad 1835 Holsljunga, Holsljunga kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1902 Holsljunga, Holsljunga kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, äldre material? 1941 Holsljunga, Holsljunga kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Ny orgel, äldre material? 1977 Holsljunga, Holsljunga kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Holsljunga, Holsljunga kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Holsljunga, Holsljunga kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 4'
Hålflöjt 2'
Sesqualtera 2 ch
Mixtur 4 ch
 
Man. II C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Regal 8'
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I
Antal ljudande stämmor: 16
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1825
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: