Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1988 Sätila, Sätila kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Sätila, Sätila kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Sätila, Sätila kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera II ch B/D
Kvinta 1 1/3'
Corno 8' B/D
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: