Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1786 Östad, Östads kyrka Ekengren, Jonas ( 1736-05 - 1793-02-17)
Ny orgel, äldre material? 1881 Östad, Östads kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Renoverad och utökad 1916 Östad, Östads kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Ny orgel 1946 Östad, Östads kyrka Nordfors & Co Orgelbyggeri, ( 1912 - )
Utökad och omdisponerad 1961 Östad, Östads kyrka Nordfors & Co Orgelbyggeri, ( 1912 - )
Renoverad 1974 Östad, Östads kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( - )
Renoverad 1983 Östad, Östads kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Östad, Östads kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Östad, Östads kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - c3
Gedackt 8'
Principal 4'
Blockflöjt 2'
Mixtur III 
 
Man. II C - c3
Fugara 8'
Rörflöjt 8'
Kvintadena 4'
Principal 2'
Scharff II 
Swell box
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: II-I, I-Ped, II-Ped
Antal ljudande stämmor: 11
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Inte som jag känner till
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Vet ej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: