Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1870 Hanhals, Hanhals kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1895 Hanhals, Hanhals kyrka Magnusson, Johannes ( 1852-02-10 - 1923)
Ny orgel, äldre material? 1941 Hanhals, Hanhals kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Ny orgel, med äldre material 1975 Hanhals, Hanhals kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Hanhals, Hanhals kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hanhals, Hanhals kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Spetsflöjt 2'
Gemshorn 2'
Sesqualtera 2 ch
Mixtur 3 chor
 
II C - g3
Rörflöjt 8'
Fugara 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Cymbel 2 chor
Oboe 8'
Tremulant
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Koralbas 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II-I
Antal ljudande stämmor: 17
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Fagott 16'
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät: Nybyggd 1975
Antikvarisk bedömning/att tänka på: