Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1981 Tölö, Tölö kyrka Jongh, W N de ( - )
Inventering 2006 - 2008 Tölö, Tölö kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tölö, Tölö kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man.  
? 8'
? 4'
? 2 2/3' D
? 2'
? 1 3/5' D
 
Antal ljudande stämmor: 4
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: