Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1760 Tölö, Tölö kyrka Hjortsberg, Gustaf Fredrik ( - )
Ny orgel 1775 Tölö, Tölö kyrka Wistenius, Jonas ( 1700 - 1777-02-22)
Flyttad och ombyggd 1864 Tölö, Tölö kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, med äldre material 1936 Tölö, Tölö kyrka A Mårtenssons Orgelfabrik AB, ( - )
Utökad 1980 Tölö, Tölö kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Tölö, Tölö kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Tölö, Tölö kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Huvudverk I C - f3
Kvintadena 16  1936
Principal 1936
Gedackt 1774
Oktava 1910
Gemshorn 1774
Oktava 1936
Mixtur IV  1979
Trumpet 1979
 
Svällverk II C - f3
Rörflöjt 1979
Fugara 1884
Voix Celeste 1936
Principal 1936
Täckflöjt 1774
Spetsflöjt 1774
Nasat 1 1/3  1979
Sesquialtera II  1936
Scharf II  1979
Oboe 1979
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - e1
Subbas 16  1979
Flöjtprincipal 1936
Borduna 1936
Koralbas 1850/1936
Mixtur III  1936
Fagott 16  1936
Zinka 1979
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1775
Fasadhistorik:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: