Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1807 Vessige, Vessige kyrka Strömblad, Lars ( 1743 - 1807)
Flyttad 1859 Vessige, Vessige kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1882 Vessige, Vessige kyrka Setterquist & Son Orgelbyggeri AB, ( 1968 - 1977)
Ny orgel, med äldre material 1976 Vessige, Vessige kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Vessige, Vessige kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )

Plats: Vessige, Vessige kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Borduna 16'
Fugara 8' 1882
Principal 8' 1882
Rörfl. 8' 1882
Oktava 4'
Fl. oktaviant 4' 1882
Oktava 2'
Kvinta 2 2/3' 1882
Ters 1 3/5'
Mixtur 4 ch
Trumpet 8'
 
II C - g3
Salicional 8' 1882
Gedakt 8' 1882
Princ 4' 1882
Koppelfl 4'
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3'
Cymbel 2 ch
Oboe 8'
Tremolo
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Borduna 8'
Kvintadena 4'
Rauschkvint 2 ch
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II-I
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1882
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Ja
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Magasinerat material:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: