Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1885 Gällared, Gällareds kyrka Anonymous, ( - )
Ombyggd 1938 Gällared, Gällareds kyrka Wedrup, Bo ( 1897 - 1969)
Ombyggd 1983 Gällared, Gällareds kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Gällared, Gällareds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Gällared, Gällareds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Gedackt 4'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4'
Oktava 2'
Sesqualtera 2'
Mixtur 4 ch
 
II C - g3
Fugara 8'
Rörflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Svegel
Sifflöjt 1 1/3 
Zinka
Tremulant
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Borduna 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I+ped, II+ped, I+II
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1938
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Delvis
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kubbälg


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: