Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1924 Uddevalla, Uddevalla kyrka Jehmlich Orgelbau Dresden, ( 1808 - )
Restaurerad 2003 Uddevalla, Uddevalla kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Uddevalla, Uddevalla kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Uddevalla, Uddevalla kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Fjärrverk C - g3
Principal 8'
Fernflöjt 8'
Ekogamba 8'
Vox Humana 8'
Vox Angelica 4'
 
Koppel & kombinationer info: Koppel 4' Koppel 16'
Antal ljudande stämmor: 5
Fasadpipor info: [Saknar fasad.]
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: --


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät: