Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1959 Stenungsund, Stenungsunds kapell John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Ombyggd 1960 <--> 2006 Stenungsund, Stenungsunds kapell Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Stenungsund, Stenungsunds kapell Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Stenungsund, Stenungsunds kapell
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Principal 2'
 
Man. II C - g3
Rörflöjt 8'
Gedakt 4'
Kvartian II 
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, II/Ped, I/Ped
Antal ljudande stämmor: 7
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: ja, Princ 4
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: --


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: