Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel ? 1980 Norum, Norums kyrka Smedmans Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Norum, Norums kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Norum, Norums kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - g3
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Spetsflöjt 2'
Kvinta 1 1/3'
 
Antal ljudande stämmor: 4
Fasadpipor info: ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: --
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: --
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: