Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel <--> 1895 Norum, Norums kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1895 Norum, Norums kyrka Salomon Molander & Comp, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1924 Norum, Norums kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1967 Norum, Norums kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Norum, Norums kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Norum, Norums kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Fugara 8'
Rörgedackt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
Man. II C - g3
Gedakt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Ters 4/5'
Cymbel 2'
Regal 8'
 
Ped. C - f1
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Pommer 4'
Nachthorn 2'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/Ped, II/Ped
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1895
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: --


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Ja, I man principal 8' fasad
Historia enligt enkät: --
Antikvarisk bedömning/att tänka på: