Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1807 Spekeröd, Spekeröds kyrka Anonymous, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1860 Spekeröd, Spekeröds kyrka Pettersson, Adolf Fredrik ( - )
Ny orgel, äldre material? 1906 Spekeröd, Spekeröds kyrka Lundén, Eskil ( 1881 - 1945)
Utökad 1959 Spekeröd, Spekeröds kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Ny orgel, med äldre material 1981 Spekeröd, Spekeröds kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Spekeröd, Spekeröds kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Spekeröd, Spekeröds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Cornett III-IV 
Mixtur IV 
Corno 8'
 
SV C - g3
Salicional 8'
Vox celeste 8'
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Fl. Oktaviant 4'
Svegel 2'
Larigot 1 1/3'
Scharf III 
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
PV C - f1
Subbas 16'
Violon 8'
Oktava 4'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, II/Ped, I/Ped
Antal ljudande stämmor: 20
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: <--> 1981
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: --


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Troligen inte.
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät: Byggd -81 inga ombyggn etc.
Antikvarisk bedömning/att tänka på: