Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1980 <--> 1988 Kungälv, Kastalakyrkan ?, ( - )
Avyttrad 1999 Kungälv, Kastalakyrkan --, ( - )
Införskaffad 1999 Kungälv, Munkegärdekyrkan --, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Kungälv, Munkegärdekyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Avyttrad 2008 Kungälv, Munkegärdekyrkan --, ( - )
Införskaffad 2008 Marstrand, Marstrands kyrka --, ( - )
Inventering 2018 Marstrand, Marstrands kyrka Torsby pastorats orgelinventering, ( - )
Plats: Marstrand, Marstrands kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Torsby pastorats orgelinventering, ( - )
Datum: 2018
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - a3
Gedakt 8' Bas/Diskant
Koppelflöjt 4' Bas/Diskant
Principal 2' Bas/Diskant
Nasat 1 1/3' Bas/Diskant
Krumhorn 8' Bas/Diskant
 
Antal ljudande stämmor: 5
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Fasadens datum: 1971
Fasadbyggare: Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Fasadpipor info:
Fasadbeskrivning: Fasadluckorna är borttagna.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Enkelfaltad fjäderbelastad parallellbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:
Övrig info:


Inventering-karakterisering