Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1817 Marstrand, Marstrands kyrka Everhardt d y, Johan ( 1760-04-23 - 1847-11-17)
Ny orgel, med äldre material 1899 Marstrand, Marstrands kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1934 Marstrand, Marstrands kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Utökad 1946 Marstrand, Marstrands kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 2006 - 2008 Marstrand, Marstrands kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2018 Marstrand, Marstrands kyrka Torsby pastorats orgelinventering, ( - )
Plats: Marstrand, Marstrands kyrka
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Torsby pastorats orgelinventering, ( - )
Datum: 2018
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Borduna 16 
Principal
Gedackt
Flauto dolce
Oktava
Fleute Harm. 4'
Oktava
Mixtur 3 chor
Trumpet
 
Manual II C - g3
Liebl. Gedackt 16 
Rörflöjt
Salicional
Kvintadena 8'
Flûte octaviante
Basetthorn
Nasard 2 2/3'
Waldflöjt
Ters 1 3/5'
Cymbel 2 chor
Krummhorn
Tremolo
 
Pedal C - f1
Kontrabas 16 
Subbas 16 
Ekobas 16 
Oktavbas
Bordun
Flûte Harm. 4'
 
Koppel & kombinationer info: I Man. & Pedal, Man.II & Ped., Man.II - Man.I, Superokt. Pedal, Superokt. Man.I, Superokt.II - Man.I, Subokt. Man. II, Aut.Ped. [inställbar], Fri Kombination I, Fri Kombination II, Utlösare, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, U., Rullsvällare, U., Rörverk fr., U.
Tillbehör: Rullsvällare
Antal ljudande stämmor: 26
Antal transmissioner: 4
Typ av pedal: Självständig
Spelbordsplacering: Fristående
Fasadens datum: 1817
Fasadbyggare: Everhardt d y, Johan ( 1760-04-23 - 1847-11-17)
Fasadhistorik:
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: