Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1604 Marstrand, Marstrands kyrka Brebos 1, Hans (1535<--> 1540 - buried 1603-05-05)
Ombyggd 1714 - 1715 Marstrand, Marstrands kyrka Wittig, Elias (fl. 1693-09-28 - buried 1716-05-04)
Utökad 1786 Marstrand, Marstrands kyrka Aschling, Jacob Svensson ( 1724 - 1795)
Avyttrad 1803 Marstrand, Marstrands kyrka --, ( - )
Flyttad 1804 Morlanda, Morlanda kyrka Schwan, Olof ( 1744-10-18 - 1812-04-15)
Ombyggd 1953 Morlanda, Morlanda kyrka Hammarberg, Nils ( 1913-06-23 - 1991-04-30)
Restaurerad 2001-06-17 Morlanda, Morlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2006 - 2008 Morlanda, Morlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Marstrand, Marstrands kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: --, ( - )
Datum: 1803
Aktivitet: Avyttrad
Aktivitet info: