Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1871 Solberga, Solberga kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, med äldre material 1950 Solberga, Solberga kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 2000 Solberga, Solberga kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Solberga, Solberga kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Solberga, Solberga kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3
Principal 16' 1871/2000
Principal 8' 1871
Gedakt 8'
Fugara 8'
Octava 4' 1871
Flöjt octaviant 4' 1871/2000
Qvinta 3' 1871
Octava 2' 1871
Cornett 4 ch
Mixtur 3 ch
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3
Vox retusa 8'
Dubbelflöjt 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Dolcian 8'
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Violon 8'
Octava 4'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, I-II
Tillbehör: Tremulant
Antal ljudande stämmor: 22
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: nej
Typ av traktursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Förra spelbordet
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: ja
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: