Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1871 Torsby, Torsby kyrka J N, E & C Söderling, (ca 1850 - 1874)
Ombyggd och utökad 1946 Torsby, Torsby kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1990 Torsby, Torsby kyrka Marcussen & Søn, ( 1848 - )
Inventering 2006 - 2008 Torsby, Torsby kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Inventering 2018 Torsby, Torsby kyrka Torsby pastorats orgelinventering, ( - )
Plats: Torsby, Torsby kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
SV C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
Nasat 2 2/3'
Ters 1 3/5'
Oktava 1'
Obo 8'
Tremulant
 
Ped C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Kvintadena 4'
Oktava 8'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: SV/HV, HV/P, SV/P
Antal ljudande stämmor: 21
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1871
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: vet ej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: ja
Historia enligt enkät: 1946 Hammarberg ombyggnation
Antikvarisk bedömning/att tänka på: