Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1974 Göteborg, Vårfrukyrkan A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Flyttad 2009 Göteborg, Vårfrukyrkan Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Vårfrukyrkan Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Vårfrukyrkan
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Principal
Koppelflöjt
Oktava
Waldflöjt
Mixtur 5 ch
Trumpet
 
SV II  
Rörgedackt
Fugara
Voix celeste
Principal
Traversflöjt
Nasard 2 2/3 
Hålflöjt
Ters 1 3/5 
Scharf 3-4 ch
Dulcian 16 
Oboe
Svällare
 
ÖV III  
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Kvinta 1 1/3 
Krumhorn
Tremulant
Svällare
 
PED  
Subbas 16 
vakant  
Oktava
Gedackt
Rauschpipa 3 ch
Basun 16 
Trumpet
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, III/P, II/I, III/I, 3 fria och 1 fast (tutti) kombinationer
Antal ljudande stämmor: 29
Typ av pedal: Självständig
Temperering: Oliksvävande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Elektrisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: