Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1982 Fjärås, Fjärås kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Utökad 1999 Fjärås, Fjärås kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Fjärås, Fjärås kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Fjärås, Fjärås kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - g3
Gedakt 8'
Principal 4' 1999
Rörflöjt 4'
Kvinta 2 2/3' 1999
Oktava 2'
 
Pedal C - f1
Subbas 16' 1999
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1982
Fasadpipor info: Ljudande pipor i fasaden
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Regulatorbälg
Info bälgar/luftsystem: Inbyggd regulatorbälg
Övrig info: Inbyggd regulatorbälg


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: