Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1818 Göteborg, Lundby gamla kyrka Söderling, Mårten Bernhard ( 1768 - 1836-10-03)
Ny orgel, äldre material? 1969 Göteborg, Lundby gamla kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Lundby gamla kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Lundby gamla kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Täckflöjt
Waldflöjt
Mixtur 3 ch
 
BV II  
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Kvinta 1 1/3 
Krumhorn
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
Pommer
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1818
Fasadhistorik:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: