Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1979 Göteborg, Kaverös kyrka Modulorgel AB, ( - )
Ny orgel, med äldre material 2007 Göteborg, Kaverös kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Kaverös kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Kaverös kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
I Huvudverk  
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Blockflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Oktava 2'
Ters 1 3/5'
Tremolo
 
II Svällverk  
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Täckflöjt 4'
Oboe 8'
Tremolo
 
Pedal  
Subbas 16'
Gedakt 8'
Koralbas 4'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: