Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1981 Göteborg, Carl Johans kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Carl Johans kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Carl Johans kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man.  
Gedackt
Principal
Rörflöjt
Kvintadena
Gemshorn
Mixtur 2 ch
 
Ped  
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Bihängd


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: