Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Införskaffad 1832 Göteborg, Carl Johans kyrka Anonymous, ( - )
Utökad 1848 Göteborg, Carl Johans kyrka Pettersson, Adolf Fredrik ( - )
Ny orgel 1863 Göteborg, Carl Johans kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Utökad 1883 Göteborg, Carl Johans kyrka Molander, Salomon ( 1833-09-04 - 1905)
Ny orgel, äldre material? 1912 Göteborg, Carl Johans kyrka Magnusson, Johannes ( 1852-02-10 - 1923)
Ny orgel, äldre material? 1955 Göteborg, Carl Johans kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Carl Johans kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Carl Johans kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV II  
Borduna 16 
Principal
Hålflöjt
Fugara
Oktava
Gedacktflöjt
Kvinta 2 2/3 
Oktava
Mixtur 4 ch
Cymbel 2 ch
Trumpet
 
RP I  
Gedackt
Kvintadena
Principal
Rörflöjt
Gemshorn
Larigot 1 1/3 
Sesquialtera 2 ch
Scharf 3 ch
Skalmeja
 
SV III  
Gedackt 16 
Flöjtprincipal
Rörflöjt
Salicional
Oktava
Flûte octav.
Nasard 2 2/3 
Flöjt
Kvintadena
Ters 1 3/5 
Sivflöjt
Mixtur 3 ch
Cymbel 3 ch
Dulcian 16 
Regal
 
PED  
Principal 16 
Subbas 16 
Oktava
Gedackt
Oktava
Nachthorn
Mixtur 3 ch
Basun 16 
Trumpet
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, III/P, I/II, III/II Fria och fasta kombinationer, aut, pedalväxling
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 44
Typ av pedal: Självständig


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: