Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1852 Torslanda, Björlanda kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1923 Torslanda, Björlanda kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Ny orgel, äldre material? 1977 Torslanda, Björlanda kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Torslanda, Björlanda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Torslanda, Björlanda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Principal
Rörflöjt
Oktava
Täckflöjt
Kvint 2 2/3 
Waldflöjt
Ters 1 3/5 
Mixtur 3 ch
Trumpet
 
SV II  
Gedackt
Fl octaviante
Principal
Kvinta 1 1/3 
Cymbel 2 ch
Dulcian
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
Borduna
Ged.pommer
Fagott 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, II/I
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk