Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1963 Göteborg, Biskopsgårdens kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Biskopsgårdens kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Biskopsgårdens kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörflöjt
Principal
Waldflöjt
Nasard 2 2/3 
Mixtur 3 ch
 
SV II  
Gedackt
Rörflöjt
Principal
Sesquialtera 2 ch
Dulcian
 
Ped  
Subbas 16 
Pommer
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/P, II/P
Antal ljudande stämmor: 12
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: