Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1977 Göteborg, Glöstorps kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Göteborg, Glöstorps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Göteborg, Glöstorps kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV I  
Rörgedackt
Principal
Täckflöjt
Valdflöjt
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 3 ch
Trumpet
 
BV II  
Gedackt
Fugara
Koppelflöjt
Principal
Kvinta 1 1/3 
Cymbel 2 ch
Dulcian
Tremulant
 
Ped  
Subbas 16 
Borduna
Koralbas
Rörflöjt
Fagott 16 
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 19
Typ av pedal: Självständig
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: