Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1944 Öckerö, Öckerö gamla kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Öckerö, Öckerö gamla kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Öckerö, Öckerö gamla kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
1 Man. C - f3
Gedakt 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Oktava 2'
 
Pedal C - d1
Bihängd  
 
Antal ljudande stämmor: 4
Typ av pedal: Bihängd
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Antikvarisk bedömning/att tänka på: