Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1996 Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka Magnusson Orgelbyggeri AB, ( 1989 - )
Inventering 2006 - 2008 Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka
Position: Nära koret
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - g3
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Oktava 2'
Nasat 1 1/3'
Swell box
 
Pedal C - d1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: manual/pedal
Antal ljudande stämmor: 6
Antal transmissioner: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Svälluckor
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: