Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1936 Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Ny orgel 1970 Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka A Magnussons orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hunnebostrand, Hunnebostrands kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I Ryggpositiv C - g3
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Waldflöjt 2'
Sesquialtera 2 ch
Mixtur 3 ch
Krumhorn 8'
Tremulant
 
Manual II (svällverk) C - g3
Fugara 8'
Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1 1/3'
Cymbel 2 ch
Regal 8'
Tremulant
Svällare
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Koralbas 4'
Rauschpipa 3 ch
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 18
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: