Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1877 Brastad, Brastads kyrka Lundahl, Anders Victor ( 1846-10-21 - 1903-03-21)
Ombyggd och utökad 1920 Brastad, Brastads kyrka Nordfors & Co Orgelbyggeri, ( 1912 - )
Ombyggd och utökad 1953 Brastad, Brastads kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ny orgel, med äldre material 1984 Brastad, Brastads kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Inventering 2006 - 2008 Brastad, Brastads kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Brastad, Brastads kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Borduna 16'
Principal 8'
Oktava 4'
Rörflöjt 8'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Tvärflöjt 4'
Mixtur IV 
Trumpet 8'
 
SV C - g3
Gedakt 8'
Salicional 8'
Koppelflöjt 4'
Flautino 2'
Principal 4'
Sesquialtera II 
Oboe 8'
Tremulant
Svällare
 
PV C - f1
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Flöjtbas 4'
Alikvot II 
Posaune 16'
Skalmeja 4'
 
Koppel & kombinationer info: II/I, I/Ped, II/Ped
Antal ljudande stämmor: 22
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1877
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: ja, principal 8'
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: