Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1955 Bärfendal, Bärfendals kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Bärfendal, Bärfendals kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bärfendal, Bärfendals kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktava 4'
Mixtur III Chor
 
Man. II C - g3
Rörflöjt 8'
Blockflöjt 4'
Svegel 2'
Terzian II Chor
Sivflöjt 1'
 
Pedal C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P, II/I unison, II/I superoktav, II/I suboktav, I superoktav
Antal ljudande stämmor: 10
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: