Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel ca 1940 Hönö, Hönö kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Ny orgel, med äldre material 1980 Hönö, Hönö kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Hönö, Hönö kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Hönö, Hönö kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Spetsflöjt 4' 1942
Oktava 2'
Sesqualtera 2 ch 1942
Mixtur 4 ch
Trumpet 8'
 
SV C - g3
Salicional 8' 1942
Gedakt 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 2'
Sifflöjt 1'
Nasard 2 2/3' delvis 1942
Ters 1 3/5'
Scharff 2 ch
Krummhorn 8'
Tremulant
Svällare
 
Ped. C - f1
Subbas 16' 1942
Borduna 8' 1942
Koralbas 4' 1942
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 21
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: