Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1969 Halmstad, Andersbergs kyrka Olof Hammarberg Orgelbyggeri AB, ( 1898 - 1993)
Utökad 1969 <--> 2006 Halmstad, Andersbergs kyrka Anonymous, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Halmstad, Andersbergs kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Halmstad, Andersbergs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - e3
Gedakt 8'
Principal 4'
Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 2 ch
 
Pedal C - e0
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped
Antal ljudande stämmor: 6
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk


Inventering-karakterisering

Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: