Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1877 Näsinge, Näsinge kyrka Johansson, Carl August ( 1824 - 1899)
Ny orgel, med äldre material 1964 Näsinge, Näsinge kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Näsinge, Näsinge kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Näsinge, Näsinge kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - g3
Principal före 1964
Gedackt
Oktava före 1964
Oktava
Mixtur 3 chor
 
SV C - g3
Rörflöjt
Principal
Gedacktflöjt
Waldflöjt
Scharf 2 chor
 
Ped C - f1
Subbas 16 
Borduna
Koralbas
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I. En fri komb. Fast komb: Tutti. Aut ped-växl.
Tillbehör: Tremulant
Antal ljudande stämmor: 13
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1877
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej.
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Principal 8, Oktava 4
Antikvarisk bedömning/att tänka på: