Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1959 Bottna, Bottna kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Inventering 2006 - 2008 Bottna, Bottna kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Bottna, Bottna kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Gedakt 8'
Principal 4'
Svegel 2'
 
Man. II C - g3
Rörflöjt 8'
Gedakt 4'
Oktava 2'
Scharf 2 chor
 
Ped C - f1
Subbas 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/P II/P II/I
Antal ljudande stämmor: 8
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: Ja
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Flottörbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät: Nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: