Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1892 Fjällbacka, Fjällbacka kyrka Magnusson, Johannes ( 1852-02-10 - 1923)
Ny orgel, äldre material? 1956 Fjällbacka, Fjällbacka kyrka John Grönvall Orgelbyggeri AB, (fl. 1927 - fl. 1974)
Restaurerad 2002 Fjällbacka, Fjällbacka kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2006 - 2008 Fjällbacka, Fjällbacka kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Fjällbacka, Fjällbacka kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. C - f3
Principal 16' 1892
Borduna 16' 1892
Principal 8' 1892
Gamba 8' 1892
Salicional 8' 1892
Flöjt Harmonik 8'
Rörflöjt 8' 1892
Octava 4' 1892
Flöjt Oktaviant 4'
Violin 4'
Qvinta 3' 1892
Octava 2' 1892
Trumpet 8'
 
Ped C - d1
Subbas 16'
Violon 8'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: Man/Ped, Fasta kombinationer: Piano, Forte, 4'-koppel (man)
Antal ljudande stämmor: 16
Antal transmissioner: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1892
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1
Info bälgar/luftsystem:


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: Nej
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: