Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1845 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka Ahlstrand, Nils ( 1785 - 1874)
Ny orgel, äldre material? 1905 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka Thorsell & Erikson, (fl. 1899 - fl. 1907)
Utökad och omdisponerad 1937 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka Lindegren, M J & H ( - )
Ombyggd 1950 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka H Lindegren, ( 1930 - 1956)
Restaurerad 1985 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Östra Frölunda, Östra Frölunda kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
HV C - f3
Principal 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Gedackt 4'
Oktava 2'
Mixtur 3-4 kor
 
SV C - f3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Flöjt harmonik 4'
Blockflöjt 2'
Sesquialtera 2 kor
Svällare
 
Ped. C - d1
Subbas 16'
Gedackt 8'
Flöjt 4'
 
Koppel & kombinationer info: Ped.1man, Ped.2man, 1&2man, 16'-koppel, 4'-koppel, Mezzoforte, Forte, Tutti, Utlösare
Antal ljudande stämmor: 14
Typ av pedal: Självständig
Fasadpipor info: nej
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 2


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät: nej
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: