Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1871 Björketorp, Björketorps kyrka Söderling, Johan Niklas ( 1802-03-05 - 1890-03-23)
Ny orgel, äldre material? 1935 Björketorp, Björketorps kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ombyggd och utökad 1950 Björketorp, Björketorps kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Ombyggd och utökad 1988 Björketorp, Björketorps kyrka Lindegrens Orgelbyggeri AB, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Björketorp, Björketorps kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Plats: Björketorp, Björketorps kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Datum: 2006 - 2008
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Man. I C - g3
Borduna 16' 1871
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Flûte Harmonique 8' 1871
Principal 8' 1871
Flöjt 4'
Oktava 4' 1871
Kvinta 2 2/3'
Nachthorn 2'
Oktava 2' 1871
Mixtur 4 kor
Trumpet 8'
 
Man. II C - g3
Voix Céleste 8'
Salicional 8' 1871
Rörflöjt 8' 1871
Principal 4' 1871
Hålflöjt 4'
Valtflöjt 2'
Sesquialtera 2 kor
Scharf 3 kor
 
Pedal C - f1
Gedacktbas 16'
Subbas 16' 1871
Gedacktpommer 8'
Oktava 4'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I/Ped, II/Ped, II/I, 4-fot I, 16-fot II, 4-fot II, Fri komb. 1 och 2, Aut.ped., Mezzoforte, Forte, Tutti
Tillbehör: Register crescendo
Antal ljudande stämmor: 25
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1871
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Nej
Typ av traktursystem: Pneumatisk
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Magasinbälg
Antal bälgar: 1


Inventering-karakterisering

Magasinerat material enl. enkät:
Äldre mtrl. i orgel enl. enkät:
Historia enligt enkät:
Antikvarisk bedömning/att tänka på: